پروژه های برون مرزی

پروژه های برون مرزی

  1. سد دوستی : انجام عمليات پرتونگاري صنعتي (RT) و آزمايش التراسونيک (UT) از لوله ها و تجهيزات در حال    نصب توسط کنسرسيوم آبان صنعت و پارس انرژی در سد دوستی مشترک بين ايران و ترکمنستان .
  2. پروژه برون مرزي ترمينال نفتي بندر الحديده كشور يمن: انجام آزمايش پرتونگاري صنعتي و مايع نافذ از مخازن و خطوط لوله مربوط به ترمينال نفتي بندر الحديده . (18/8/79 لغايت 5/1/80 )
  3. سلیمانه عراق : انجام عمليات پرتونگاري صنعتي (RT) از مخازن ذخیره نفت در منطقه تانجرو
  4. نیروگاه برق دبیس عراق : انجام بازرسی جوش به روش VT,PT,MT  و تفسیر فیلم های رادیوگرافی RTI  در منطقه کرکوک عراق شرکت پیمانیر
  5. ایستگاه گاز نیروگاه رومیله عراق : انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از خطوط لوله ایستگاه گاز نیروگاه رومیله بصره عراق