بازرسی جرثقیل

امروزه نیاز به انواع بازرسی‌های فنی تبدیل به یکی از الزامات شده است و دراین ‌بین ترویج فرهنگ بازرسی انواع جرثقیل، بالابر و لیفتراک با تسلط بر استانداردها و مراجع مربوطه، کسب علم و مهارت بازرسی را امری ضروری می‌نماید

شرکت بازرسی کاوشگران باصر ، با گردهم آوردن نیروهای متخصص و همچنین با اخذ مجوزهای قانونی و گواهینامه تایید صلاحیت بازرسـی فنی جـرثقیل های سقفی ، موبایل و لیفتراک از مرکز ملـی تایید صلاحیت ایـران و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی آماده همکاری در زمینه بازرسی فنی انواع جرثقیل، لیفتراک، بالابر و آسانسور می باشد.

اهم فعالیتهای این بخش به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

الف) بازرسی فنی و صدور گواهی ایمنی و آموزش جرثقیل ها در سه گروه
• بازرسی جرثقیل های سقفی و دروازه ای (Overhead Crane) بر اساس استاندارد ASME B30.2
• بازرسی جرثقیل های برجی (Tower Crane) بر اساس استاندارد ASME B30.3
• بازرسی جرثقیل های موبایل (Mobile Crane) بر اساس استاندارد ASME B30.5
• تایید صلاحیت و صدور گواهی اپراتوری انواع سه گانه جرثقیل ها
ب) بازرسی فنی، صدور گواهی ایمنی، گواهی تایید نوع و آموزش لیفتراک ها
• انواع لیفتراک (دو شاخ و چهار شاخ)
• تایید صلاحیت و صدور گواهی اپراتوری لیفتراک
پس از انجام بازرسی فنی جرثقیل در صورتی که نیاز به تعمییرات اساسی باشد ، گزارش کتبی به کارفرما ارائه می شود و در صورت عدم وجود نقص و عیوب پس از بازرسی گواهی سلامت جرثقیل صادر میگردد. در واقع بازرسی ایمنی جرثقیل و بازرسی فنی جرثقیل هم از نقطه نظر کسب و کار و هم از نظر ایمنی و بهداشت محیط کار و کارکنان از ضرورت بالایی برخوردار است.
توصیه میگردد تست فنی و ایمنی جرثقیل به صورت منظم هر 6 ماه و یا یکسال انجام گردد.