درباره ما

با توجه به روند رشد سريع تحولات در بخشهاي اقتصادي و صنعتي بايد اذعان داشت صنايع پيشرفته امروزي با انبوه فرآورده هاي گوناگون و بهره گيري از رشته ماشينهايي كه در هر ساعت هزاران قطعه مي سازند، نميتوانند از بازرسي بسيار موشكافانه بي نياز باشند. كوچكترين كاستي دركار يك ماشين يا كمترين بي توجهي دركار يك دستگاه بازرسي خودكار موجب مي شود كه هزاران قطعه ناقص ساخته شود كه به هيچ كاري نخواهند آمد. امروزه بازرسى يك نياز است، شايد نخستين وبا ارزشترين نياز، با توجه به اين نياز و در نهايت رسيدن به اصل خودكفايي، مراكز، مجامع و شركتهاي خصوصي نيز در اين راستا دست به دست يكديگر داده و با تشكيل گردهماييها و ترغيب افراد با تجربه و مشتاق در زمينه كنترل كيفيت، بازرسي فنى و نهايتا"‏‏ صدور گواهي و انجام آزمايشهاي مخرب و غيرمخرب گام بسيار موثري پيموده است دراين رابطه شركت بازرسي كاوشگران باصر در سال 1376 با گردهم آوردن مهندسان مجرب و تكنسينهاي با تجربه و دارا بودن مدارك بين المللي LEVEL II & III (N.D.T) وتضمين كيفيت تاسيس و با گذشت بيش از 16 سال از فعاليت گسترده خود در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و نيروگاهي و صنايع مرتبط با آنها و خطوط انتقال نفت و گاز با كسب تائيديه از شركت ملي نفت و گاز ورتبه ممتاز از سازمان انرژي اتمي ايران و استقرار و كسب تائيديه هايISO9001,14001,18001,17020 آماده ارائه خدمات مشاوره اي و اجراء ميباشد.

فعالیت های شرکت‏

1. بازرسي فني
2. آزمايشهاي مخرب و غير مخرب
3. آموزش
4. تنش زدائی

بازرسی فنی

1. بازرسي وكنترل مواد اوليه هنگام خريد از بدو ورود به كارخانه به منظورجلوگيري از ورود مواد اوليه نامرغوب.
2. تهيه دستورالعملهاي ساخت بوسيله جوشكاري(WPS) و تهيه و تنظيم PQR
3. كنترل و تطابق كار انجام شده با مشخصات فني استانداردها.
4. كنترل و نظارت بر طراحي و ساخت و نصب مخازن تحت فشار ديگهاي بخار و مبدلهاي حرارتي، كوره ها، مخازن مربوط به ذخاير نفتي، دريچه هاي سد و توربينهاي نيروگاهي. خطوط لوله و همچنين اسكلتهاي فلزي بلند مرتبه.
5. تهيه دستورالعملهاي مربوط به تنش زدايي وكنترل پيچيدگي.
6. آزمايش و ارائه گواهينامه صلاحيت جوشكاري مطابق با استانداردهاي بين المللي.
7. تشكيل كلاسهاي آموزشي مطابق با نيازهاي درخواستي.
8. ارا ئه خدمات مشاوره اى دررابطه با مديريت كيفيت (QM).
9. بازرسي فني از لوله و دستگاهها در واحدهاي صنعتي درحال كار.

آزمايشات غیرمخرب

1- آزمايش الترا سونيك (U.T) و Phased Array(PAUT)
2- آزمايش مايعات نافذ (P.T)
3- آزمايش ذرات مغناطيسي (M.T)
4- آزمايش جريانهاي گردابي (E.T)
5- آزمايش سختي سنجي (H.T)
6- آزمايش ضخامت سنجي فلز و رنگ و پوشش
7- آزمايش راديوگرافي صنعتي و تفسير (R.T)
8- آزمايش انتشار صوتی (Acoustic Emission)
9- آزمايش نشتی (L.T)
10- عمليات حرارتی (PWHT)
11- آناليز آلياژها
12- آزمايشهای غير مخرب بتن (Hammer Test , Rebar Locator ,…)
13- تجهيزات كامل پر تابل دستگاه ايكس وگاما و کرالر

v3

آموزش

1- مرکز آموزش جوش و آزمايشهای غيرمخرب (NDT)
2- برگزاری دوره های آموزش جوش و روشهاNDT ( UT , RT , MT , PT , ET , VT) توسط کارشناس جوش و
3- Level III ASNT برگزاری آزمون و صدور گواهينامه .

ساخت و تولید

طراحي محاسبه و ساخت اتاقهاي و سالنهاي X-RAY و تجهيزات مورد نياز در زمينه آزمايشهای غير مخرب از قبيل : ويوور ، تجهيزات تاريکخانه ، قطعات مربوط به پرتونگاری و بلوکهای کاليبراسيون و ....

رزومه شرکت

جهت دریافت رزومه شرکت کلیک نمایید.