داود بیک محمدنژاد

مدیرعامل شرکت بازرسی کاوشگران باصر

 • کارشناس رشته مکانیک با گرایش مکانیک در طراحی جامدات
 • دارای مدرک دوره ویژه مسئولین فیزیک بهداشت از سازمان انرژی اتمی ایران
 • کارشناس سطح سه آزمایشات غیرمخرب از سازمان بین المللی استاندارد ISO
 • دارای مدرک LEVEL III (VT,MT.PT,UT,RT) (EN/ISO)
 • دارای مدرک صلاحیت پرتونگاری صنعتی از شرکت ملی گاز ایران
 • دارای مدرک تضمین کیفیت Quality Assurance مطابق ISO 3834 & EN729
 • دارای مدرک بازرسی مخازن تحت فشار بر اساس ASME Sec V & VIII
 • دارای مدرک بازرسی سازه های فلزی بر اساس AWS D1.1
 • دارای مدرک الزامات ISO/IEC 17020
 • دارای مدرک طراحی دیگ های بخار ( بویلرهای فایر تیوپ ) بر اساس ISO 4231
 • دارای مدرک کنترل کیفی دوربین های پرتونگاری صنعتی از سازمان انرژی اتمی ایران