پروژه های فرا ساحلی به اتمام رسیده

پروژه های فرا ساحلی به اتمام رسیده

 1. پروژه ساخت سكوي نفتي WP2 (TOTAL) دركشتي­سازي خليج فارس: انجام کامل آزمايشهاي غير مخرب به روشهاي التراسونيك (UT)، ذرات مغناطيسي (MT)و مايع نافذ (PT) از سكوي دردست ساخت شركت  IGC بعنوان پيمانکار شرکت کاوشيار ايران  (شروع 1/10/78  پايان 30/07/1380).
 2. صنايع فراساحل: انجام آزمايش التراسونيك, ذرات مغناطيسي و مايع نافذ و سختي سنجي از سكويSPQ1 (صدرا،SAMSUNG و سروش و نوروزSHELL & HHI) در دست ساخت صنايع فراساحل (شروع 1/11/79).
 3. پروژه ساخت جاکت SPP1 : انجام عمليات پرتونگاري صنعتي، التراسونيک، ذرات مغناطيسي و مايع نافذ ازپروژه ساخت جاکت شش پايه مربوط به شرکت پتروپارس و IGC در ISOICO (شروع 1/9/80 خاتمه 30/06/81).
 4. انجام آزمایشات التراسونیک و ذرات مغناطیسی و پرتونگاری با دستگاه ایکس در Sea Master ship - PLB for IOEC,PWP
 5. Jacket Reshadat W0 -DOT Co. (UT, MT) 09/2008
 6. South Pars Gas Field Development Phase12 Offshore Jacket 12-A. UT&MT
 7. انجام آزمایش التراسونیک و ذرات مغناطیسی و بازرسی چشمی در پروژهJacket Load Out   WHP 07 &08  با شرکت خدمات فراساحلی اروند.
 8. شرکت فناوری آبهای عمیق (DOT) : انجام تست التراسونیک و ذرات مغناطیسی پروژه نصب جکت SPD 13B و SPD 23
 9. شرکت فناوری آبهای عمیق (DOT) : انجام تست التراسونیک و ذرات مغناطیسی پروژه نصب جکت SPD 24B
 10. شرکت فناوری آبهای عمیق (DOT) : انجام تست التراسونیک و ذرات مغناطیسی پروژه نصب جکت سه پایه فاز 23 و B 24
 11. شرکت فناوری آبهای عمیق (DOT) : انجام تست التراسونیک و ذرات مغناطیسی پروژه نصب جکت سه پایه فاز 13 C و D 13
 12. شرکت صنعتی دریایی صدرا : انجام آزمایشات غیرمخرب شامل تست های PT,MT,UT و RT مربوط به پروژه های ساحلی و فراساحلی
 13. شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید : انجام آزمایشات غیرمخرب NDT در حوزه های نفتی ایلام و ابوذر و رشادت ، دریا و سایر مناطق و محدوده های مرتبط
 14. انجام آزمایشات غیر مخرب شامل پرتونگاری صنعتی،التراسونیک،ذرات مغناطیسی وسختی سنجی درساخت جکتهای فاز 19(19 A,B,C ) و 20 و 21 در یارد ولیعصر و ساخت عرشه های فازهای20 و 21 شرکت تاسیسات دریائی خرمشهر.