پروژه های جاری

استان بوشهر (عسلویه)

 1. شرکت کیسون- صنایع پتروشیمی سبلان و دنا : انجام آزمایشات غیرمخرب پرتونگاری از پروژه متانول سبلان (پارت دوم) واقع در عسلویه؛

استان خوزستان (جفیر و خرمشهر)

 1. شرکت آزمون پارس - شرکت فلات قاره : انجام آزمایشات غیرمخرب شامل پرتونگاری صنعتی، التراسونیک، ذرات مغناطیسی، مایعات نافذ و سختی سنجی از عرشه ها و تجهیزات جانبی یارد امیران واقع در خرمشهر
 2. شرکت جهانپارس / شرکت فلات قاره : انجام آزمایشات غیرمخرب پرتونگاری، ذرات مغناطیسی و التراسونیک در سکوی ابوذر فاز 20 و 21 واقع در خرمشهر.

استان هزمزگان (بندرعباس)

 1. شرکت کیفیت و پشتیبانی انتقال آب خلیج فارس: انجام آزمایشات غیرمخرب پرتونگاری، التراسونیک و مایعات نافذ از 300 کیلومتر خط لوله 64 اینچ مربوط به خط لوله و پایپینگ ایستگاه ها در قطعه اول پروژه انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور.

استان تهران

 1. شرکت ارتعاشات صنعتی ایران : انجام خدمات مشاوره و نظارت بر فرآیند جوشکاری و کلیه خدمات NDT شامل ( RT,UT,PT,PAUT)واقع در کارخانه شرکت ارتعاشات صنعتی در شهرک صنعتی عباس آباد
 2. شرکت پترو ساوین صنعت : انجام آزمایشات غیرمخرب پرتونگاری RT از ایستگاه های گاز
 3. شرکت گروه صنعتی آب : انجام آزمایشات غیرمخرب پرتونگاری RT و التراسونیک

خطوط لوله در دست اجرا

 1. شرکت پایندان : انجام آزمایشات غیرمخرب پرتونگاری از خط لوله 42 اینچ گوره به جاسک با کرالر ایکس و گاما
 2. شرکت نیرو گستر : انجام آزمایشات غیرمخرب پرتونگاری ازخط لوله 42 اینچ گوره به جاسک با کرالر ایکس وگاما
 3. شرکت راد نیروی کرمان :انجام آزمایشات پرتونگاری ازخط لوله 42 اینچ رشت -چلوند با کرالر ایکس وگاما
 4. شرکت خویشاوند :انجام آزمایشات پرتونگاری ازخط لوله 36 اینچ بویین زهرا-کرج با کرالر ایکس وگاما