مقالات و رسانه ها

تست های غیرمخرب جوشکاری

تست‌های غیرمخرب جوش مجموعه‌ای از تکنیک‌ها برای تشخیص عیوب واقع در منطقه جوش، منطقه متاثر از حرارت و فلز پایه هستند.در این آزمون‌ها بدون هرگونه آسیب رسیدن به قطعه، عیوب داخلی شناسایی می‌شوند و می‌توانیم کنترل بسیار خوبی بر حفظ کیفیت اجزای جوش داشته باشیم. با به کارگیری صحیح بازرسی‌های‌ غیر مخرب جوش می‎توانیم تا حد زیادی از وقوع حوادث جلوگیری کرده و گام موثری در جهت کاهش هزینه‌ها و حصول اطمینان از سلامت قطعات برداریم.از آن جایی که نوع عیب موجود در قطعه تاثیر به سزایی در انتخاب روش بازرسی دارد، بد نیست تا پیش از معرفی تکنیک ها نگاهی بر انواع عیوب جوش در قطعات جوشکاری داشته باشیم.

عیوب جوشکاری و انواع آن ها

عیب جوشکاری به هرگونه ناپیوستگی در ساختار فلز جوش گفته می شود که از طریق آزمون‌های مخرب و غیر مخرب قابل تشخیص باشد. این عیوب عموما به دلیل وجود شار حرارتی بسیار بالا و رعایت نکردن اصول صحیح در هنگام جوشکاری ایجاد می شوند.

 

بطور کلی تولید جوش ایده آل بدون هیچگونه عیبی تقریباً غیر ممکن است و معمولاً جوش ها دارای معایبی می باشند که تا حد معینی بنا به حساسیت کاربردی موضع اتصال قابل چشم پوشی است و معمولاً بازرسین کنترل کیفیت از طریق آزمایش های مختلف میزان این عیب را با استانداردهای مربوطه مقایسه کرده و آنها را قبول یا رد می کنند.