مقالات و رسانه ها

تست التراسونیک مواد-Testing of Materials

روش های بازرسی غیر مخرب به روش هایی گفته می شود که در آن ها بازرسی قطعه به منظور بررسی عملکرد مطلوب آن ها بدون تغییر شکل و یا از بین رفتن آن ها انجام می شود. در میان روش های بازرسی غیر مخرب، تست التراسونیک (UT) یکی از پرکاربردترین روش های بازرسی است که برای تشخیص عیوب داخلی قطعات از آن استفاده می شود. در این روش استفاده از امواج فراصوت با فرکانس بالا تولد یک مولد صوتی بر روی قطعه هدایت می شود. در صورتی که عیبی در مسیر این امواج وجود داشته باشد، بازتاب پیدا کرده و به صورت سیگنال بر روی صفحه‌ی نمایش ظاهر می شود. آزمون فراصوتی، روش بسیار مناسبی برای تشخیص عیوب داخلی، ترک ها و ناپیوستگی های سطحی و زیر سطحی قطعات جوشکاری شده و ریخته گری شده است.

کتاب تست فراصوتی مواد (Ultrasonic Testing of Materials) یکی از مراجع مفید در زمینه‌ی آموزش تست التراسونیک محسوب می شود. نسخه‌ای که در این بخش قرار داده شده، نسخه‌ی چهارم این کتاب است. این نسخه مبنایی مشابه نسخه‌ی سوم کتاب دارد که در سال ۱۹۸۶ منتشر شد.

با توجه به اهمیت آزمون فراصوتی در بازرسی قطعات و تجهیزات و تحقیقات گسترده‌ی صورت گرفته در این زمینه، این کتاب شامل مباحث بسیار گسترده‌تری در مقایسه با نسخه‌ی سوم آن می شود. به منظور جلوگیری از افزایش بیش از حد حجم این کتاب، در برخی قسمت ها از پرداختن به جزئیات اجتناب شده است.

کتاب تست فراصوتی مواد (Ultrasonic Testing of Materials) مشتمل بر ۴ بخش اصلی است. در بخش A این کتاب، با توجه به قوانین حاکم بر فیزیک، به بررسی امواج هدایت شده در قطعات و پراش این امواج پرداخته می شود. در فصل ایجاد و دریافت امواج التراسونیک، به بررسی روش های دریافت و ارسال امواج مانند روش پیزوالکتریک اشاره شده است.

بخش B کتاب شامل معرفی ابزارها و تکنیک هایی است که موجب پیشرفت در طراحی مولدهای صوتی و سایر اجزای تست فراصوتی شده اند. در این رابطه، در فصل ۱۳ کتاب نیز توضیحاتی در خصوص روش های تصویربرداری ارائه شده است.

بخش C کتاب، به بررسی و شناسایی عیوب قطعات و ارزیابی آن ها با استفاده از امواج پراش یافته می پردازد.

در نهایت در بخش D، به کاربردهای عملی بازرسی التراسونیک اشاره کرده است. ارائه‌ی مثال هایی از کاربرد تست فراصوتی در راکتورهای هسته ای، تجهیزات بزرگ فورج، خطوط ریلی، مواد کامپوزیتی و سیمان باعث درک کامل روش اصول این روش شده است. در این بخش، به روش های جدید سختی سنجی با استفاده از امواج فراصوتی نیز پرداخته شده است. بخش استانداردها نیز مورد بازنگری و بروز رسانی قرار گرفته است.