پروژه های جاری  

پارس جنوبی ( بوشهر , کنگان ) :

  1. شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران (IGC): انجام آزمایشات غیر مخرب پرتونگاری فاز 14 پارس جنوبی
  2. شرکت آریا پترو گاز گلوبال کیش : انجام عملیات تست های غیر مخرب و رادیوگرافی صنعتی PIPNIG فشار گاز دیلم و بید بلند
  3. شرکت گاما : اجرای عملیات رادیوگرافی از سرجوش های خطوط پایپینگ پروژه ساخت پتروشیمی متانول پارس خاورمیانه

استان خوزستان :

  1. انجام آزمایشات غیر مخرب شامل پرتونگاری صنعتی،التراسونیک،ذرات مغناطیسی از عرشه ها و تجهیزات جانبی یارد امیران شرکت فلات قاره – شرکت آزمون پارس
  2. انجام آزمایشات غیرمخرب به روش های پرتونگاری صنعتی ، التراسونیک ، مایع نافذ ، ذرات مغناطیسی از مخازن و تجهیزات – شرکت پولاد فرآیند بین الملل اروند (IPS)

استان هزمزگان :

  1. شرکت کیفیت و پشتیبانی انتقال آب خلیج فارس: انجام آزمایشات غیرمخرب پرتونگاری از 300 کیلومترخط لوله "64

استان فارس :

  1. شرکت دز رود جنوب : انجام آزمایش رادیوگرافی صنعتی از پروژه خط انتقال گاز "12 کامفیروز