تقویم آموزشی  

دوره های فنی و مهندسی شرکت بازرسی کاوشگران باصر

کد دورهعنوان دورهمدت ساعتتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتشهریه (ریال)
B17-98-416بازرسی ظروف تحت فشار در حین بهره برداری و تعمیرات و تغییرات بر اساس استاندارد API510 321398/06/011398/06/04157.000.000
B17-98-430بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری صنعتی121398/06/011398/06/02153.000.000
B17-98-410بازرسی فنی با استفاده ازمایعات نافذ(PT) سطح 1 و 2241398/06/021398/06/04156.000.000
B17-98-408بازرسی مخازن ذخیره در حین بهره برداری و تعمیرات و تغییرات بر اساس استاندارد API653 401398/06/041398/06/08159.500.000
B17-98-434 آزمونهای غیرمخرب سطح 1 و2 براساس استاندارد ملی( ISIRI/ISO9712 )1001398/06/051398/06/191513.500.000
B17-98-414متالوژی و عملیات حرارتی جوش321398/06/081398/06/11155.000.000
B17-98-423آزمون فراصوتی(اولتراسونیک) (UT)سطح1و2801398/06/151398/06/241520.000.000
B17-98-432پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی601398/06/171398/06/26156.500.000
B17-98-431بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیر پرتونگاری121398/06/291398/06/30153.000.000
B17-98-427مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری صنعتی501398/07/011398/07/08158.900.000
B17-98-480چرخه واحد های مختلف در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی81398/07/011398/07/30304.000.000
B17-98-481اصول و مقدمات نصب تجهیزات مکانیکی ثابت تک قسمتی در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی به زبان ساده161398/07/011398/07/30157.000.000
B17-98-482اصول و مقدمات نصب تجهیزات مکانیکی ثابت چند قسمتی در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی161398/07/011398/07/30156.000.000
B17-98-411بازرسی فنی با استفاده ازذرات مغناطیسی(MT) سطح 1 و 2241398/07/061398/07/08158.000.000
B17-98-418پیچ مهره تولید و بازرسی161398/07/071398/07/08156.000.000
B17-98-415بازرسی خطوط لوله انتقال مواد نفتی مطابق با استاندارد API 570321398/07/091398/07/121512.000.000
B17-98-425شناسایی و انتخاب مواد مصرفی جوشکاری(سیم جوش و الکترود و پودر جوش و گاز محافظ و ..161398/07/13
1398/07/14155.000.000
B17-98-417بازرسی فنی جرثقیل161398/07/151398/07/16156.000.000
B17-98-428مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیر پرتونگاری501398/07/151398/07/22158.900.000
B17-98-424بازرسی چشمی(VT) سطح 1و2321398/07/191398/07/22158.000.000
B17-98-426بازرسی جوش سطح 1و2 مطابق با(AWS(QC1-CW1401398/07/231398/07/261512.000.000
B17-98-413 استاندارد ها و موارد مربوط به  WPS/PQR/WQT161398/07/271398/07/28155.000.000
B17-98-406تفسیر فیلمهای رادیوگرافی(RTI)401398/07/291398/08/03158.000.000
B17-98-419تشریح الزامات و عناصر استاندارد ISO 17020:2012161398/08/041398/08/05156.000.000
B17-98-420تشریح الزامات و عناصر استاندارد ISO 3834:2011161398/08/061398/08/07158.000.000
B17-98-433بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی121398/08/071398/08/08153.500.000
B17-98-412اصول طراحی PIPING بر اساس استاندارد ASME B31.3241398/08/091398/08/111512.000.000